CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khi phát sinh tranh chấp, Vua Sáng Tạo đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của vuasangtao.com và thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa của Nhà Bán Hàng qua Email: quynhntn@w360s.com hoặc Hotline: 0763.360.360 (Ms: Quỳnh)
Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Vua Sáng Tạo sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng giải quyết tranh chấp đó.
Bước 3: Vua Sáng Tạo yêu cầu người mua và người bán phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, sản phẩm.
Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vua Sáng Tạo thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty Cổ Phần W360S
Hotline: 0763.360.360 (Ms: Quỳnh)
Địa chỉ: Số 47 Đường BaCu, Lầu 6, Tòa nhà Silver Tower, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu
Email: quynhntn@w360s.com
Vua Sáng Tạo tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán Hàng trên sàn TMĐT vuasangtao.com cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Vua Sáng Tạo sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Vua Sáng Tạo kết quả giải quyết. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Vua Sáng Tạo sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vua Sáng Tạo sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của người bán đó trên vuasangtao.com đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa hai bên người mua, người bán, thì một trong hai bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.
Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại vuasangtao.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.